DHKT

Họp ra mắt Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên Trường Đại học Kinh tế

19/03/2015

Vào lúc 16h ngày 11/03/2015 tại Phòng họp giao ban, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng đã diễn ra cuộc họp chuẩn bị cho Lễ ra mắt Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên Trường Đại học Kinh tế. Đây là sự kiện quan trọng nhằm chuẩn bị cho việc ra mắt và đi vào hoạt động của Hội Cựu sinh viên, một địa chỉ giúp tập hợp nguồn lực to lớn từ hàng chục ngàn cựu sinh viên đã tốt nghiệp từ trường trong 35 năm vừa qua.

Chủ tịch Hội là anh Trịnh Bằng Có, Giám đốc của Công ty cổ phần Du lịch Phương Đông Việt, cho biết việc ra đời của Hội Cựu sinh viên Trường Đại học Kinh tế sẽ giúp các cựu sinh viên có điều kiện đóng góp và phát huy vai trò tích cực của mình vào sự nghiệp phát triển của nhà trường thông qua các hoạt động hợp tác đào tạo và tư vấn giữa tổ chức nơi các cựu sinh viên đang công tác và nhà trường, hỗ trợ cho sinh viên hiện tại của Trường về địa điểm thực tập cũng như là cơ hội nghề nghiệp, thúc đẩy phong trào và công tác khuyến học, thực hiện các chức năng góp ý, tham vấn và phản biện cho các chương trình kinh tế - xã hội, tham gia các hoạt động chuyên môn ở nhà trường như đào tạo, nghiên cứu khoa học, tổ chức hội thảo, v.v... Những vấn đề này được thể hiện rõ trong dự thảo điều lệ và nguyên tắc hoạt động của Hội và sẽ được thông qua trong buổi ra mắt của Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên Trường Đại học Kinh tế. 

Danh sách dự kiến Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên Trường Đại học Kinh tế bao gồm 15 thành viên.