DHKT

Tân sinh viên 48K tham gia tuần sinh hoạt công dân

25/09/2022

Chào mừng các tân sinh viên chuẩn bị năm học mới, Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa học từ ngày 24/9/2022 - ngày 30/10/202.


Tiết mục văn nghệ sôi động chào mừng tân siinh viên 48K

Mở đầu buổi học, các tân sinh viên sẽ được xem video giới thiệu tổng quan về Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN, về tầm nhìn, sứ mệnh, những thành tích đã đạt được, cấu trúc hiện hành và định hướng phát triển của Nhà trường.


Thầy Trần Quốc Hùng - Trưởng phòng Phòng Công tác sinh viên phổ biến các nội dung cho tân sinh viên

Thầy Trần Quốc Hùng – Trưởng phòng Phòng Công tác sinh viên đã gửi lời chúc mừng của lãnh đạo nhà trường đến các bạn tân sinh viên. Qua đó, phổ biến các nội dung liên quan đến tân sinh viên như: Phổ biến các chính sách, quy định, quy chế hiện hành; Quy trình thực hiện các thủ tục liên quan đến sinh viên; Thực hiện các thủ tục quản lý tân sinh viên; Pháp luật liên quan đến sinh viên như Luật Giáo dục năm 2019, Luật Giáo dục Đại học năm 2012; Quy định về Chuẩn hoạt động ngoại khóa và phục vụ cộng đồng; Quán triệt, phổ biến Quy tắc ứng xử trong trường học, đạo đức sinh viên, trách nhiệm xây dựng môi trường văn hóa học đường; giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và đạo đức công vụ cho sinh viên từng ngành đào tạo và gắn với trách nhiệm của sinh viên trong giai đoạn hiện nay và các chính sách học bổng hỗ trợ tân sinh viên…


Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa là một trong nhiều hoạt động thường niên của Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN dành cho các tân sinh viên nhằm tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các thông tin cơ bản, cần thiết về tính hình kinh tế - chính trị - xã hội trong nước và quốc tế nhằm nâng cao hiểu biết và tăng cường nhận thức chính trị cho tân sinh viên. Đồng thời, giúp tân sinh viên hiểu rõ được quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân – sinh viên thông qua việc phổ biến các quy chế, quy định về công tác đào tạo, công tác sinih viên, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật… và giới thiệu các chức năng, đoàn thể trong trường nhằm đáp ứng sự phát triển toàn diện của tân sinh viên. Bên cạnh đó, tân sinh viên tham gia tuần sinh hoạt công dân cũng được trang bị những phương pháp, kỹ năng cơ bản để phục vụ việc học tập hiệu quả tại Trường Đại học Kinh tê, ĐHĐN.Các tân sinh viên chăm chú lắng nghe phổ biến các nội dung tại buổi học đầu tiên

Các bạn tân sinh viên 48K sau khi tham gia Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa sẽ phải thực hiện bài thu hoạch và đánh giá kết quả cuối đợt sinh hoạt. Với sự chuẩn bị chu đáo từ phía nhà trường và sự nỗ lực của bản thân, hi vọng rằng, các bạn tân sinh viên sẽ đạt được thành tích cao nhất trong học tập và rèn luyện.

Vào giờ nghỉ giải lao, tân sinh viên được tham gia trò chơi vui nhộn và nhận phần quà nhỏ hấp dẫn

Trung tâm CNTT&TT