DHKT

Nâng cao kỹ năng lực chọn và đăng bài trên các tạp chí quốc tế uy tín

17/05/2022

Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 và triển khai các hoạt động hỗ trợ phát triển năng lực công bố quốc tế cho giảng viên, Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN tham gia Hội thảo Kỹ năng lựa chọn và đăng bài trên các tạp chí quốc tế uy tín do Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia phối hợp với Nhà xuất bản Elsevier tổ chức vào ngày 17/5 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu.


Nội dung trình bày tại hội thảo gồm các chuyên đề: Khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học công nghệ phục vụ nghiên cứu và công bố bài báo quốc tế; Khai thác cơ sở dữ liệu ScienceDirect phục vụ nghiên cứu, công bố bài báo khoa học và kỹ thuật lựa chọn tạp chí quốc tế phù hợp để xuất bản các công trình nghiên cứu.

Hiện nay, cơ sở dữ liệu công bố khoa học và công nghệ Việt Nam có gần 32.000 biểu ghi, khoảng 300 tạp chí và ấn phẩm định kỳ, 286/236 tạp chí có tính điểm, hàng trăm tài liệu hội nghị, hội thảo, kỷ yếu xuất bản hàng năm tại Việt Nam, cập nhật liên tục mỗi năm hơn 11.000 biểu ghi. Đây là nguồn thông tin chính thức và quan trọng giúp các nhà quản lý khoa học và nhà nghiên cứu dễ dàng tiếp cận thông tin hoạt động khoa học và công nghệ.


Các giảng viên nghe trình bày về Khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học công nghệ 

phục vụ nghiên cứu và công bố bài báo quốc tế

Các diễn giả cũng hướng dẫn một số kỹ năng khi viết bài báo quốc tế, sử dụng cơ sở dữ liệu trích dẫn để đánh giá tạp chí, cách chọn đúng tạp chí cần đăng trên tạp chí quốc tế, kết quả sản phẩm đầu ra là những công bố khoa học quốc tế. Đồng thời các hướng dẫn đăng nhập tài khoản truy cập từ xa cơ sở dữ liệu sách điện tử springer; hướng dẫn đăng nhập tài khoản truy cập từ xa cơ sở dữ liệu sách điện tử elsevier; hướng dẫn kích hoạt tài khoản cá nhân truy cập từ xa; hướng dẫn đăng nhập tài khoản truy cập từ xa cơ sở dữ liệu sách điện tử IG Publishing.


Các giảng viên nghe thảo luận tại Hội thảo

Hội thảo kỹ năng lực chọn và đăng bài trên các tạp chí quốc tế uy tín tổ chức thành công tốt đẹp. Tham gia những bài báo khoa học đăng tải trên các tạp chí quốc tế sẽ giúp các giảng viên khẳng định được mình hơn trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

Trung tâm CNTT&TT