DHKT

Các đề tài nghiên cứu khoa học của DUE: Từ lý luận đến bài học kinh nghiệm thực tiễn trong bối cảnh dịch bệnh

05/01/2022

Từ ngày 29 đến ngày 30/12/2021, Trường Đại học Kinh tế đã tổ chức thành công các Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu cấp cơ sở do Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN quản lý năm 2021 (gọi tắt là Đề tài T-2021).

Các đề tài cấp cơ sở do Trường Đại học Kinh tế quản lý năm 2021 có nhiều điểm mới về chủ đề nghiên cứu, đặc biệt, các đề tài đều hướng tới bối cảnh nghiên cứu trong tình huống đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nặng nề đến sự vận hành của các tổ chức, đơn vị và phương thức làm việc, khả năng đáp ứng và chuyển đổi của từng cá nhân.

TS. Cao Trí Dũng (Chủ tịch Hiệp Hội Du lịch TP Đà Nẵng, Giảng viên Khoa Du lịch) đang trình bày đề tài nghiên cứu T2021-04-05


ThS. Phạm Hồ Hà Trâm (Khoa Kinh doanh quốc tế) đang trình bày đề tài nghiên cứu T2021-04-04

Chỉ trong thời gian ngắn nhưng chủ nhiệm đề tài và nhóm nghiên cứu đã hoàn thiện các đề tài khoa học một cách chỉn chu và có tính khả thi cao, bao gồm các đề tài:
- Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả nhóm làm việc trực tuyến - trường hợp đối với sinh viên tại trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.
- Sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên văn phòng tại thành phố Đà Nẵng.
- Thực thi quản trị khủng hoảng: Nghiên cứu đối với các khách sạn 3 sao ở thành phố Đà Nẵng.
- Tác động của năng lực quốc gia về logistics đến xuất khẩu - nghiên cứu thực tiễn tại Việt Nam.
- Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiếp tục sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông: Nghiên cứu đối với lĩnh vực du lịch tại Đà Nẵng.
- Tác động của COVID-19 đến tỷ suất sinh lời của cổ phiếu các ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
- Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các tỉnh thành ở miền Trung của Việt Nam.
- Ảnh hưởng của cấu trúc hộ gia đình đến tình trạng làm việc của người cao tuổi Việt Nam.
- Tác động của cơ cấu ngành kinh tế đến thu nhập của các nhóm hộ gia đình tại Việt Nam.
- Vận dụng lý luận về vai trò nhà nước đối với thị trường của Paul A.Samuelson trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
- Xây dựng văn hóa ứng xử trên không gian mạng của sinh viên: Trường hợp sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.
- Phát huy vai trò của chính quyền cấp tỉnh đối với bảo vệ môi trường - Qua thực tiễn nghiên cứu tại tỉnh Quảng Nam.
- Án lệ số 04/2016/AL: Giá trị pháp lý và thực tiễn áp dụng tại Việt Nam.

Hội đồng nghiệm thu đề tài T2021-04-10 do TS. Vương Phương Hoa (Khoa Lý luận chính trị) chủ nhiệm

Xin chúc mừng các thầy cô của trường Đại học Kinh tế đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong năm của mình. Các công trình nghiên cứu cấp cơ sở năm 2021 một lần nữa khẳng định vị thế và thương hiệu của Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN không chỉ ở khu vực miền Trung mà đã và đang hướng ra phạm vi toàn quốc. Hy vọng rằng trong thời gian tới, các giảng viên sẽ tiếp tục kiên trì để có nhiều công trình nghiên cứu khoa học thành công hơn nữa, góp phần xây dựng sự phát triển của nhà trường và xã hội.

Tin từ Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế