DHKT

Tuyên dương nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2020 - 2021

07/12/2021

Ngày 6/12/2021, Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm học 2020 - 2021. Tham dự buổi lễ có PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên - Chủ tịch Hội đồng trường, PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn, Hiệu trưởng nhà trường, các Phó Hiệu trưởng, Chủ nhiệm các khoa, Trưởng các đơn vị trực thuộc cùng cán bộ, giảng viên được khen thưởng.

Trong năm học 2020 - 2021, Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN đã có những bước đổi mới theo xu hướng quốc tế hóa. Đội ngũ cán bộ giảng viên đã có những đóng góp đáng kể và đạt được thành tích đáng khích lệ, góp phần tô thắm thêm trang sử vẻ vang có tính truyền thống của nhà trường.  

Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho 18 cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo của đất nước.Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo cho 8 tập thể và 10 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục từ năm học 2019-2020 đến năm học 2020-2021.
Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo cho Công đoàn Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.


Công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho  20 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020-2021.
 Trung tâm CNTT&TT