DHKT

Thông báo kế hoạch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Phan Trần Minh Hưng

14/10/2021

THÔNG BÁO

BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

 

            Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng tổ chức Bảo vệ luận án tiến sĩ Kinh tế cho nghiên cứu sinh Phan Trần Minh Hưng

       Đề tài: Ảnh hưởng của thanh khoản cổ phiếu đến tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

       Chuyên ngành: Tài chính – ngân hàng

       Mã số:                 62 34 02 01

       Thời gian:         14h00 ngày 29/10/2021 (thứ Sáu)

       Địa điểm:        Bảo vệ theo hình thức trực tuyến qua Zoom meeting

            Kính mời các đồng chí có quan tâm vui lòng liên hệ với Phòng Đào tạo theo số điện thoại: 02363 969 088 để được hỗ trợ tham dự buổi bảo vệ.