DHKT

Tọa đàm “Trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong việc làm hồ sơ thanh toán cho các hoạt động cấp công đoàn bộ phận”

30/04/2021

Sau 3 năm thực hiện đổi mới hiệu quả trong hoạt động công đoàn – giao việc tự chủ hoạt động về công đoàn bộ phận, nhiều hoạt động thể thao, văn hóa văn nghệ, vui chơi giải trí theo từng thế mạnh đã được các công đoàn bộ phận triển khai tổ chức thường xuyên và phong phú hơn, tạo môi trường sinh hoạt giao lưu cho CBVC – NLĐ. Bên cạnh đó, các hoạt động nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cũng được các công đoàn bộ phận chú trọng và tổ chức bài bản. Phát huy thế mạnh của mình và thực hiện chủ trương đó, sáng 29/4 vừa qua, Công đoàn Phòng Kế hoạch – Tài chính & Hợp tác quốc tế đã tổ chức Tọa đàm “Trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong việc làm hồ sơ thanh toán cho các hoạt động cấp công đoàn bộ phận”. Chương trình có sự tham dự của Ban Chấp hành Công đoàn Trường: TS. Nguyễn Thị Bích Thu – Chủ tịch Công đoàn Trường, ThS. Nguyễn Văn Long – Phó Chủ tịch Công đoàn Trường, ThS. Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Công đoàn Trường và đại diện công đoàn bộ phận thuộc Công đoàn Trường.


Toàn cảnh tọa đàm


Báo cáo viên: ThS. Nguyễn Thùy Linh trình bày tại tọa đàm

Trong chương trình tọa đàm, ThS. Nguyễn Thùy Linh – Công đoàn Phòng Kế hoạch – Tài chính và Hợp tác quốc tế đã trình bày những nội dung về chi tài chính cho các công đoàn bộ phận và cách cung cấp những chứng từ thanh toán hợp pháp cho các hoạt động công đoàn. Đại diện các công đoàn bộ phận cũng nêu một số vướng mắc khi làm hồ sơ thanh toán cũng như kiến nghị một số giải pháp để thực hiện thủ tục thanh toán một cách chính xác, nhanh chóng. Đại diện Ban Chấp hành Công đoàn Trường và đại diện Phòng Kế hoạch – Tài chính đã lắng nghe và tiếp thu những ý kiến giải pháp, có những trao đổi thẳng thắn nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình chi thanh toán. Những trao đổi tại tọa đàm góp phần giúp các công đoàn bộ phận quản lý tốt công tác tài chính phục vụ cho các hoạt động, phong trào văn hóa thể thao, vui chơi giải trí của công đoàn viên.

Trung tâm CNTT & TT