DHKT

Tư vấn chính sách - Cầu nối hoạt động nghiên cứu khoa học của DUE

09/09/2020

Ngày nay, việc nâng cao năng lực chính sách công của bất cứ chính phủ nào đều không thể tách rời vai trò tư vấn, phản biện chính sách của các tổ chức nghiên cứu và tư vấn chính sách. Do đó, sự phát triển của các tổ chức nghiên cứu, tư vấn chính sách và việc phát huy đầy đủ chức năng có tác dụng quan trọng góp phần thúc đẩy hiện đại hóa và nâng cao chất lượng thể chế và chính sách. Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng luôn xem nghiên cứu khoa học là chìa khóa để nâng cao chất lượng đào tạo, là công cụ để thực hiện vai trò của Nhà trường trong việc tham gia giải quyết các vấn đề cấp bách của xã hội. Theo đuổi mục tiêu chiến lược về phát triển khoa học, nâng cao năng lực nghiên cứu của đội ngũ giảng viên, sinh viên, các cấp lãnh đạo Nhà trường luôn quan tâm và có chỉ đạo trực tiếp, hiệu quả. 

Những năm qua, đội ngũ giảng viên, chuyên gia của nhà trường đã hợp tác thực hiện các hoạt động nghiên cứu với các đề tài khoa học, tư vấn nghiên cứu chính sách và thực tế việc làm này đang được tiến hành một cách tích cực và nghiêm túc. Nhà trường tham gia góp ý các dự thảo các chuyên đề của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động Thương binh và Xã hội theo Nghị quyết 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị. Thông qua hoạt thông nghiên cứu và phân tích chính sách, các đơn vị nhờ tham gia góp ý sẽ có căn cứ để để hình thành chủ trương, chính sách mới. Đồng thời, đội ngũ tư vấn chính sách của nhà trường luôn cố gắng để những góp ý của mình là một phần để những chủ trương, chính sách của các cơ quan nhà nước được sự ủng hộ của công chúng. Mục đích nghiên cứu của đội ngũ tư vấn chính sách nhà trường là làm cho chủ trương, chính sách của mình được cơ quan nhà nước tiếp nhận và vận dụng.


Hoạt động nghiên cứu khoa học là chìa khóa để nâng cao chất lượng đào tạo

Phân tích, phản biện chính sách là một trong những mắt xích cơ bản của hoạch định chính sách. Xác định được đúng vấn đề của chính sách là tiền đề và cơ sở để có thể đề xuất được các phương án chính sách hợp lý. Nhờ phân tích, phản biện chính sách mà các chuyên gia, nhà khoa học của nhà trường có thể chỉ ra được các những vấn đề phức tạp, còn vướng mắc của chính sách ngày nay. Do đó, nếu chỉ dựa vào năng lực của cơ quan hoạch định chính sách trong bộ máy nhà nước sẽ là chưa đủ khi xác định các vấn đề về chính sách. Chính vì vậy, việc tham gia phân tích, phản biện các vấn đề về chính sách của đội ngũ tư vấn chính sách nhà trường có vai trò quan trọng góp phần nâng cao chất lượng chính sách mà nhà nước ban hành.

Ngoài hoạt động tư vấn, phản biện chính sách, đội ngũ tư vấn chính sách của nhà trường còn tham gia xây dựng chính sách với các đơn vị nhà nước. Điều này giúp giảng viên có điều kiện đào sâu hơn, nắm bắt chặt chẽ hơn kiến thức chuyên môn mà mình đang trực tiếp giảng dạy, kịp thời điều chỉnh, bổ sung thêm những kiến thức mới. Quá trình thực hiện các hoạt động xây dựng chính sách là cơ hội tốt để giảng viên có môi trường, cơ hội bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học. Đây cũng là cơ sở cần thiết để tiến hành đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Những nỗ lực tham gia nhiệt tình các hoạt động tư vấn chính sách của Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN đã được các đơn vị, tổ chức nhà nước ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học và chuyên gia khi tham gia xây dựng các báo cáo.


Các chuyên gia thảo luận trong một buổi hội thảo

Để đạt được mục tiêu phát huy nguồn lực của đội ngũ tư vấn chính sách, nhà trường luôn chú trọng tập trung đầu tư nguồn lực về con người, cơ sở vật chất cho nghiên cứu khoa học; tăng cường hợp tác giữa các trường cao đẳng, đại học trong nước và nước ngoài; phát triển liên kết với các sở, ban, ngành và các hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp; phát triển đội ngũ nghiên cứu viên và các trung tâm nghiên cứu. Đây sẽ là cầu nối cho các hoạt động nghiên cứu khoa học của nhà trường, đồng thời là mục tiêu để xây dựng và phát triển Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN theo định hướng nghiên cứu, tạo môi trường học thuật tiên tiến, nuôi dưỡng và phát triển tài năng, giải quyết các thách thức kinh tế - xã hội phục vụ sự phát triển thịnh vượng của cộng đồng.

Trung tâm CNTT&TT