DHKT

Đại học Đà Nẵng thông báo khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

28/07/2020

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, thực hiện công văn số 4930/UBND -SYT ngày 27/7/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, Ban Chỉ đạo Đại học Đà Nẵng yêu cầu:

1. Các đơn vị trên địa bàn quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Liên Chiểu quán triệt thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TW ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đến toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên (gọi tắt là CBVC), sinh viên, học viên (gọi chung là sinh viên) trong vòng 15 ngày, bẳt đầu từ 00h00 ngày 28/7/2020, trong đó tập trung các nội dung sau:

a) Các đơn vị bố trí cho CBVC làm việc tại nhà; ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường họp trực tuyến để giải quyết công việc; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như: phục vụ công tác tuyển sinh, trực cơ quan và một số trường họp cần thiết khác mới đến làm việc tại công sở nhưng đảm bảo nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

b) Không tô chức cho sinh viên học tập trung trong thời gian giãn cách; chủ động tổ chức giảng dạy trực tuyến đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

c) Yêu cầu CBVC, sinh viên thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, gi khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 02 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

2. Yêu cầu CBVC, sinh viên tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ

các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng.

3. Đối với Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của ƯBND tỉnh Kon Tum và các chỉ đạo khác có liên quan của ĐHĐN.

4. Lãnh đạo đơn vị bám sát các chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và chủ động chuẩn bị các phương án phòng, chông dịch phù hợp với thực tế của đơn vị, chịu trách nhiệm về việc CBVC thuộc đơn vị mình quản lý không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở; chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện đúng tiến độ công việc được giao, trong đó tập trung cho công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2020.

Đ nghị Hiệu trưởng các đơn vị thành viên, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHĐN nghiêm túc thực hiện. Mọi thông tin chi tiết liên hệ Ban Chỉ đạo ĐHĐN qua bộ phận thường trực là Ban Công tác HSSV ĐHĐN (ĐT: 02363.812157, DĐ: 0906.755.553; email: bancthssv@ac.udn.vn)

Xem chi tiết công văn tại đây.