DHKT

Chương trình trao đổi sinh viên giữa Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng với Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội: Tạo môi trường học tập đa dạng cho sinh viên

27/07/2020

Để tạo cơ hội cho sinh viên được học hỏi, trải nghiệm học tập trong môi trường đa dạng, đa văn hóa và tăng sự trao đổi giảng dạy, nghiên cứu khoa học, vừa qua, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký biên bản thỏa thuận công nhận chương trình đào tạo, nội dung đào tạo, giá trị của tín chỉ và tổ chức trao đổi sinh viên giữa hai trường.

Đối tượng tham gia chương trình trao đổi là sinh viên đại học hệ đào tạo chính quy của hai trường phải hoàn thành ít nhất một học kỳ tại Trường chủ quản với kết quả đạt loại khá trở lên và có đủ điều kiện về tài chính để tham gia chương trình. Vào mỗi học kỳ, hai trường sẽ thực hiện trao đổi theo nhu cầu của sinh viên và điều kiện giảng dạy, học tập hai trường. Sinh viên tham gia chương trình trao đổi sẽ học tập theo thời khóa biểu và kế hoạch giảng dạy học tập, kiểm tra đánh giá tại Trường tiếp nhận.

Chương trình trao đổi sinh viên là một cơ hội tuyệt vời để các bạn sinh viên được trải nghiệm một nền văn hóa, môi trường học tập đa dạng, sâu sắc. Với một năm học tập trong môi trường mới tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, các bạn sinh viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng sẽ có cơ hội tìm hiểu, làm quen với thị trường lao động tại Hà Nội, được hỗ trợ thông tin về ký túc xá, các hoạt động ngoại khóa và đặc biệt là các bạn sẽ có một sự hiểu biết mới hơn về bản thân.

Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng là một trường đại học trẻ, năng động, có phương châm xây dựng, khát vọng của trường là trở thành đại học nghiên cứu hàng đầu Việt Nam, đóng góp tích cực vào sự thịnh vượng của cộng đồng ASEAN và tri thức nhân loại. Những nỗ lực trong công tác đào tạo của nhà trường trong những năm vừa qua đã và đang khẳng định vị thế, uy tín của nhà trường ngày càng được củng cố và nâng cao. Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội là ngôi trường không ngừng nâng cao chất lượng về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các dịch vụ khác nhằm hướng tới mục tiêu trở thành một trường đại học định hướng nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh. Với chương trình trao đổi sinh viên và mở rộng hợp tác lần này sẽ tạo tiền đề thúc đẩy, tăng cường mối quan hệ giữa hai trường. Những buổi giao lưu học thuật, gặp gỡ sẽ luôn được hai trường đẩy mạnh và đến gần sinh viên hơn.

Bậc đại học là thời gian mà các bạn sinh viên bắt đầu cần tích lũy nhiều hơn các kinh nghiệm làm việc để chuẩn bị cho tương lai của mình, tham gia chương trình trao đổi giữa Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội chắc chắn bạn sẽ có được những trải nghiệm và kinh nghiệm quý báu.

Trung tâm CNTT&TT