DHKT

Tập huấn Chiến dịch Sinh viên Tình nguyện hè năm 2020

23/07/2020

Nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Kinh tế tổ chức tập huấn Chiến dịch Sinh viên Tình nguyện hè năm 2020 vào sáng ngày 23/7/2020. Tham dự buổi tập huấn có TS. Nguyễn Thành Đạt, Bí thư Đoàn trường, ThS. Trần Thị Thanh Thảo, Chủ tịch Hội Sinh viên - Phó Bí thư Đoàn trường và Đặng Văn Hiếu, Phó Bí thư Đoàn trường, cùng 80 tình nguyện viên là sinh viên tham dự.

Thời gian tập huấn từ ngày 23/07/2020 đến ngày 29/07/2020 với nội dung tổ chức sinh hoạt, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho toàn bộ tình nguyện viên tham gia chiến dịch.

Chiến dịch tình nguyện hè năm 2020 thu hút đông đảo sinh viên tham gia

Chiến dịch mùa hè xanh năm 2020 với chủ đề “Tuổi trẻ Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng” sẽ là cơ hội để thế hệ thanh niên sinh viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội; góp phần xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, xây dựng văn minh đô thị; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới. Đồng thời, tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội; khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn, Hội và đoàn viên, thanh niên trong xã hội. Thông qua hoạt động tình nguyện tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; góp phần hình thành lớp thanh niên giàu lòng nhân ái, có bản lĩnh, trí tuệ, có kỹ năng thực hành xã hội, có sức khoẻ, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các bạn sinh viên đặt câu hỏi về công tác chuẩn bị cho chiến dịch Mùa hè xanh 2020

Tham gia Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2020 là hoạt động mang nhiều ý nghĩa đối với sinh viên


Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Kinh tế cùng các bạn tình nguyện viên chụp ảnh lưu niệm

Chiến dịch Sinh viên Tình nguyện hè năm 2020 diễn ra từ ngày 27/07/2020 đến ngày 03/08/2020, địa điểm tại xã Lăng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Nội dung công việc tham gia chiến dịch Sinh viên tình nguyện hè năm 2020 lần này, sinh viên sẽ tham gia xây dựng website khám phá du lịch huyện Tây Giang, Xây dựng Website Huyện Đoàn Tây Giang, Tổ chức tuyền truyền và tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân, Dự án xã hội: Lăng kính Tuổi Hoa, Dự án xã hội: Khơi nguồn nước sạch….

Trung tâm CNTT&TT