DHKT

Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII

12/06/2019

Nhằm giúp cán bộ, viên chức, Đảng viên, sinh viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết số 43-NQ/TW, chiều ngày 07/6, Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng đã phối hợp với Đảng ủy Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Về phía Đảng ủy Nhà trường có sự tham dự của PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn – Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế, PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên – Phó Bí thư Đảng ủy, toàn thể Đảng viên trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế và quần chúng ưu tú là cán bộ, viên chức đang được theo dõi, xem xét phát triển Đảng.


 

Hội nghị đã nghe đồng chí Bùi Văn Tiếng - Nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng trình bày những nội dung quan trọng của Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.


Các nội dung được quán triệt từ Nghị quyết số 43-NQ/TW nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động và sự đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ Đại học Đà Nẵng đối với quá trình xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến. Trên cơ sở đó, xác định trách nhiệm trong việc phát huy ưu điểm, tiềm năng, thế mạnh; đồng thời khắc phục yếu kém, khuyết điểm, những khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 43-NQ/TW đã xác định. Bên cạnh đó, các tổ chức Đảng cũng xác định rõ trách nhiệm trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện sát với tình hình thực tế của đơn vị nhằm huy động các nguồn lực thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 43-NQ/TW, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực.


Trung tâm CNTT & TT