DHKT

Hội thảo khoa học quốc gia “Tác động của các Hiệp định thương mại tự do đến cơ cấu kinh tế Việt Nam”

03/12/2018

Chiều ngày 03/12, tại Hà Nội, Trường Đại học Ngoại thương đã phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tổ chức hội thảo khoa học “Tác động của các Hiệp định thương mại tự do đến cơ cấu kinh tế Việt Nam”. Đây là hội thảo thuộc khuôn khổ Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020 (KX.01/16-20) về “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”. Đến dự hội thảo có ông Ngô Chung Khanh – Phó Vụ trưởng Vụ chính sách thương mại đa biên (Bộ Công thương), PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn – Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng và các chuyên gia, nhà khoa học đến từ Trường Đại học Thương mại và Trường Đại học Kinh tế.


Mở đầu hội thảo, các nhà khoa học đã nghe phần trình bày của ông Ngô Chung Khanh về Tác động của các Hiệp định Thương mại tự do mà Việt Nam đã tham gia, đặc biệt là các FTA thế hệ mới đối với Việt Nam: Góc nhìn của nhà hoạch định chính sách. Theo đó, dưới góc nhìn của nhà hoạch định chính sách, ông Ngô Chung Khanh cho rằng tham gia các hiệp định thương mại tự do là cơ hội cũng là thách thức của nền kinh tế, do vậy các nhà hoạch định chính sách luôn theo dõi và quan tâm đến các tác động của các hiệp định thương mại tự do đến cơ cấu kinh tế và lựa chọn các ngành có chủ lực để phát triển.


Những báo cáo khoa học tại hội thảo đã tập trung thảo luận về những chủ đề chính về:

- Phân tích và đánh giá bối cảnh kinh tế quốc tế nói chung và xu thế tự do hóa thương mại nói riêng; từ đó nhận diện các cơ hội, thách thức và hệ thống hóa các cam kết của Việt Nam trong quá trình thực thi các hiệp định thương mại tự do;

- Đánh giá tác động của các hiệp định thương mại tự do đến cơ cấu kinh tế của Việt Nam, sự dịch chuyển cơ cấu các ngành kinh tế của Việt Nam, giữa các thành phần kinh tế và giữa các vùng miền;

- Dự báo tác động của các hiệp định thương mại tự do đến dịch chuyển cơ cấu các ngành kinh tế của Việt Nam, giữa các thành phần kinh tế và giữa các vùng miền và xác định các ngành có lợi thế phát triển trong cơ cấu kinh tế của Việt Nam;

- Phân tích và dự báo tác động của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đến tăng trưởng của toàn nền kinh tế nói chung và của các ngành, các vùng trọng điểm và các thành phần kinh tế;

- Nhận diện và dự báo các ngành kinh tế có lợi thế, có mối liên kết mạnh mẽ và sức lan tỏa đến các ngành khác trong quá trình phát triển;

- Các giải pháp và lộ trình thực hiện nhằm tận dụng những tác động tích cực và hạn chế những tác động tiêu cực của các hiệp định thương mại tự do đến cơ cấu kinh tế Việt Nam và các giải pháp phát triển hiệu quả các ngành có lợi thế phát triển;

- Đề xuất các giải pháp phát triển hiệu quả các ngành kinh tế có lợi thế trong giai đoạn tới nhằm đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tại phiên toàn thể, hội thảo đã nghe và thảo luận sôi nổi về các tham luận: Tác động của FTA Việt Nam - Nhật Bản đến nền kinh tế Việt Nam (PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn – Trường Đại học Kinh tế); Ảnh hưởng của các FTA tới xuất khẩu nông sản của Việt Nam (TS. Nguyễn Bình Dương và PGS.TS. Nguyễn Từ Anh – Trường Đại học Thương mại). Tại phiên thảo luận, các chuyên gia, nhà nghiên cứu cũng đãthảo luận, trao đổi, phân tích, và đánh giá tác động của việc thực thi các hiệp định thương mại tự do đến toàn bộ nền kinh tế như tác động đến giá trị sản xuất, GDP, xuất nhập khẩu, tiết kiệm và đầu tư, ngân sách nhà nước, giá cả, lao động, việc làm và thu nhập của người lao động.


Hội thảo “Tác động của các Hiệp định thương mại tự do đến cơ cấu kinh tế Việt Nam” đã diễn ra thành công tốt đẹp với vai trò là diễn đàn để thảo luận, lắng nghe những kiến nghị định hướng, lộ trình và các giải pháp để phát huy những tác động tích cực và hạn chế những tác động tiêu cực của các hiệp định thương mại tự do đến toàn bộ nền kinh tế Việt Nam.

Hội thảo Tác động của các Hiệp định thương mại tự do đến cơ cấu kinh tế Việt Nam” cũng là sự kiện nằm trong chuỗi hội thảo, tọa đàm mà Trường Đại học Kinh tế phối hợp tổ chức với các trường đại học trong khuôn khổ đề tài KX01.20/16-20. Ngày 4/12, Trường Đại học Kinh tế sẽ gặp gỡ trao đổi hợp tác nghiên cứu khoa học với Đại học Quảng Ninh. Tiếp đó, ngày 5/12 là tọa đàm Đại học Kinh tế quốc dân và ngày 6/12 là tọa đàm tại Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Điện Biên.


Nguồn ảnh: Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế

Tin: Trung tâm CNTT & TT