DHKT

Danh sách sinh viên DỰ KIẾN được miễn, giảm, hỗ trợ học phí và trợ cấp xã hội Học kỳ 1 năm học 2017-2018

07/10/2017

   Phòng Công tác sinh viên thông báo danh sách DỰ KIẾN sinh viên được hưởng các chế độ ưu đãi của Học kỳ 1 năm học 2017-2018 như sau:

   1. Dự kiến miễn học phí Học kỳ 1 năm học 2017-2018

    2. Dự kiến giảm 70% học phí Học kỳ 1 năm học 2017-2018

    3. Dự kiến giảm 50% học phí Học kỳ 1 năm học 2017-2018

    4. Dự kiến được hỗ trợ chi phí học tập Học kỳ 1 năm học 217-2018

    5. Dự kiến được trợ cấp xã hội Học kỳ 1 năm học 2017-2018

    6. Dự kiến được giảm học phí (diện con cán bộ công tác tại ĐHĐN) năm học 2017-2018

       Sinh viên lưu ý:

     - Sinh viên có tên tô màu vàng và ghi chú bổ sung hồ sơ hoặc Đơn thì phải đến Phòng CTSV hoàn thành thủ tục. Hạn cuối ngày 11/10/2017.

     - Sinh viên nếu thuộc diện chính sách mà chưa nộp hồ sơ thì nộp ngay. Hạn cuối ngày 11/10/2017.

       Quá thời hạn trên Nhà trường sẽ chuyển các trường hợp bổ sung sang Học kỳ 2 năm học 2017-2018.

       Xem chi tiết tại đây.

       P. CTSV