DHKT

Thông báo về lớp học tiếng Pháp cho sinh viên 43K

28/09/2017

THÔNG BÁO

                Kính gửi: Sinh viên các lớp 43K đã đăng ký học tiếng Pháp học kỳ I năm học 2017 - 2018.

        Do số lượng sinh viên 43K đăng ký học học phần tiếng Pháp quá ít nên lớp tiếng Pháp sẽ không được triển khai. Nhà trường đề nghị các sinh viên 43K đã đăng ký học tiếng Pháp nếu có nhu cầu chuyển sang học các học phần tiếng Nhật khẩn trương liên hệ với Phòng Đào tạo để bổ sung vào danh sách lớp.

Lớp tiếng Nhật dự kiến sẽ bắt đầu học vào học kỳ II năm học 2017 - 2018.      

       Trân trọng!