DHKT

Thông báo về việc Đăng ký và triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Trường Đại học Kinh tế năm học 2017-2018

28/09/2017

THÔNG BÁO

V/v Đăng ký và triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Trường Đại học Kinh tế năm học 2017-2018

 

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học của sinh viên là một trong những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và hỗ trợ sinh viên hình thành thói quen nghiên cứu và khả năng học tập suốt đời. Để thúc đẩy và tạo cơ hội cho sinh viên có điều kiện tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, hướng đến Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018, Nhà trường thông báo đến các Khoa và toàn thể sinh viên một số nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia

Đối tượng tham gia nghiên cứu thực hiện đề tài là những sinh viên hệ chính quy, có học lực từ khá trở lên (điểm học tập trung bình > 2,5), có tư cách đạo đức tốt, đang theo học và thuộc diện quản lý của Nhà trường vào thời điểm đăng ký (từ K39 đến K43).

2. Lĩnh vực nghiên cứu

Sinh viên đăng ký tham gia nghiên cứu đề tài theo các nhóm lĩnh vực sau đây:

2.1. Kinh tế và Kinh doanh 1 (KD1): Kế toán, Kiểm toán, Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp, Tài chính công

2.2. Kinh tế và Kinh doanh 2 (KD2): Kinh tế phát triển, Kinh tế lao động, Kinh tế và quản lý công, Kinh tế đầu tư, Kinh tế chính trị, Luật kinh doanh, Marketing, Ngoại thương, Quản trị khách sạn, Quản trị kinh doanh du lịch, Quản trị kinh doanh thương mại, Quản trị kinh doanh tổng quát, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị tài chính, Thống kê kinh tế xã hội, Thương mại điện tử.

2.3. Khoa học xã hội (XH): Luật học, Quản lý nhà nước.

2.4. Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ (KT3): Quản trị hệ thống thông tin, Tin học quản lý.

3. Triển khai thực hiện đề tài

Sinh viên đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học theo cá nhân hoặc theo nhóm (tối đa 5 sinh viên/nhóm) và nộp Phiếu đăng ký (Mẫu 1 - http://bit.ly/Mau_1_Phieu_Dang_Ky) về Khoa chuyên ngành trước ngày 30/10/2017.

Khoa tập hợp Phiếu đăng ký, lập Danh sách đề tài và phân công giáo viên hướng dẫn (tối đa 5 đề tài/1GVHD) gửi về Nhà trường thông qua Phòng Khoa học & HTQT trước ngày 06/11/2017.

4. Trách nhiệm của sinh viên

- Sau khi có quyết định giao đề tài và giáo viên hướng dẫn, sinh viên triển khai thực hiện đề tài theo tiến độ chung của Nhà trường quy định tại Mục 6 của thông báo này. 

- Chủ động thực hiện đề tài một cách nghiêm túc, đúng nội dung đã đăng ký và kế hoạch đề ra.

- Thường xuyên liên lạc với giáo viên hướng dẫn và Khoa chuyên ngành trong suốt quá trình triển khai đề tài.

- Trong trường hợp phát hiện công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên thiếu tính trung thực, thái độ làm việc không nghiêm túc, không thực hiện đúng các quy định về nghiên cứu khoa học, Nhà trường và Khoa sẽ căn cứ vào mức độ vi phạm để thi hành các biện pháp kỷ luật đối với tác giả công trình.

- Nhà trường khuyến kích sinh viên thuộc chương trình chất lượng cao và các chương trình tiên tiến khác thực hiện đề tài NCKH bằng tiếng Anh.

5. Quyền lợi của sinh viên

- Được ưu tiên sử dụng phòng máy tính của Nhà trường vào việc nghiên cứu, trình bày báo cáo tổng kết đề tài.

- Được ưu tiên sử dụng sách và các tài liệu khác của Thư viện Nhà trường trong việc tra cứu tài liệu phục vụ đề tài.

- Được hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài theo Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành.

- Được ưu tiên tham gia các khóa Workshop để tăng cường năng lực và phương pháp NCKH do Nhà trường và Khoa chuyên ngành tổ chức.

- Được giảng viên hướng dẫn nghiên cứu và thực hiện đề tài NCKH.

- Được cấp giấy chứng nhận tham gia NCKH cấp Khoa và cấp Trường.

- Các công trình nghiên cứu đạt xuất sắc tại Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường có thể được chọn đăng trên Tạp chí Khoa học Kinh tế của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (nếu đáp ứng quy định và yêu cầu của Tạp chí).

- Các công trình nghiên cứu đạt giải thưởng cấp Trường sẽ được nhận giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, được khen thưởng và được hưởng các quyền lợi khác theo quy định.

- Các công trình nghiên cứu đạt giải thưởng cấp Trường có thể được lựa chọn để gửi đi tranh giải tại Hội nghị NCKH sinh viên toàn quốc hoặc các cuộc thi học thuật khác.

6. Kế hoạch triển khai                  

STT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

1

Sinh viên đăng ký đề tài và nộp Phiếu đăng ký tại Khoa.

10/10/2017-30/10/2017

2

Khoa/Trường tổng hợp danh mục đề tài SVNCKH năm học 2017-2018

31/10/2017-06/11/2017

3

Sinh viên nhận quyết định giao đề tài và giáo viên hướng dẫn

07/11/2017-10/11/2017

4

Khoa thông qua đề cương nghiên cứu sơ bộ của sinh viên.

10/11/2017-11/12/2017

5

Sinh viên thực hiện đề tài NCKH

12/12/2017-22/04/2018

6

Sinh viên nộp bản toàn văn, bản tóm tắt kết quả nghiên cứu về Khoa.

23/04/2018-06/05/2018

7

Sinh viên báo cáo tại Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa.

07/05/2018-20/05/2018

8

Khoa gửi danh sách đề cử SV tham gia Hội nghị SVNCKH cấp Trường

21/05/2018- 25/05/2018

9

Sinh viên thuộc các đề tài được tuyển chọn chuẩn bị báo cáo tại Hội nghị cấp Trường

28/05/2018-03-06-2018

10

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2017-2018

04/06/2018-11/06/2018

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ:

1. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

- Điện thoại: 0236.3954.243; Email: khoahoc@due.edu.vn.

2. Văn phòng các Khoa quản lý

- Điện thoại và Emai được cung cấp tại website http://due.udn.vn

Nhà trường thông báo để các Khoa và sinh viên biết và triển khai thực hiện.

Trân trọng!


Toàn văn Thông báo TB-SVNCKH 2017-2018

 

P.KH&HTQT


paykasa bozdurma
erotik film
alanya escort
beylikdüzü escort istanbul escort beylikduzu escort ataköy escort
istanbul escort istanbul escort istanbul escort umraniye escort sirinevler escort

antalya escort

antalya escort
escort kusadasi escort alanya
beylikduzu spor salonu
bodrum bayan escort
escort artvin escort aydin
izmir escort