DHKT

Thông báo kế hoạch cấp phát chứng chỉ GDTC cho khóa tuyển sinh 2014 (40K)

27/09/2017

THÔNG BÁO

                Kính gửi: Sinh viên các lớp 40K (tuyển sinh 2014).

        Khoa Giáo dục thể chất thông báo kế hoạch cấp phát chứng chỉ GDTC cho sinh viên 40K, khóa tuyển sinh 2014. Thông tin chi tiết ở file đính kèm.

        Những sinh viên thuộc diện được cấp phát chứng chỉ đợt này theo dõi thông báo để thực hiện.

        Trân trọng!