DHKT

Thông báo đăng ký học kỳ hè đối với sinh viên Lào

19/05/2017

THÔNG BÁO

              Kính gửi: Sinh viên Lào đang học các lớp đại học Hệ chính quy.

       Nhà trường dự kiến mở các lớp: Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam và Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac - Lênin trong kỳ hè 2016 - 2017. Thời khóa biểu xem file đính kèm.

         Đối tượng được đăng ký: Sinh viên Lào đang học các lớp đại học Hệ chính quy.

         Thời gian đăng ký: từ 14h00 ngày 19 tháng 5 năm 2017 đến hết ngày 21 tháng 5 năm 2017.

         Đề nghị những sinh viên có nhu cầu học tập các học phần này vào TK cá nhân thực hiện đăng ký theo đúng qui điịnh.

         Trân trọng!


alanya escort
lara escort
fethiye escort
kusadasi escort
antalya bayan escort