DHKT

Thông báo đăng ký biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo năm 2017 Lần 2

20/04/2017

Kính gửi: Cán bộ, giảng viên Trường Đại học Kinh tế.

Căn cứ kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm học 2016-2017 của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, Nhà trường thông báo đến các Đơn vị về việc tham gia đăng ký biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo do Trường Đại học Kinh tế quản lý trong năm học 2016- 2017 với nội dung như sau:

I. Yêu cầu chung và các bước thực hiện đăng ký biên soạn giáo trình

1. Yêu cầu chung

-         Giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo phải phù hợp với mục tiêu và chương trình đào tạo;

-         Thành phần Ban biên soạn bao gồm: chủ biên, đồng chủ biên và các thành viên. Chủ biên và đồng chủ biên phải có trình độ tiến sỹ trở lên, hoặc chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư thuộc chuyên ngành phù hợp nội dung giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo. Các thành viên phải có chuyên môn phù hợp nội dung giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo.

2. Các bước thực hiện

-         Bước 1: Căn cứ vào kế hoạch đăng ký biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo năm học 2016-2017 của Đơn vị, chủ biên hoặc giảng viên là thành viên Ban biên soạn hoàn thành 01 phiếu đăng kí biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo (Mẫu 1) và gửi về Phòng KH&HTQT trước ngày 11/05/2017. Phiếu đăng ký phải có xác nhận của Ban chủ nhiệm Khoa.

-         Bước 2: Chủ biên gửi 01 bản kế hoạch biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo (Mẫu 2) về Phòng KH&HTQT trước ngày 25/05/2017. Phòng KH&HTQT và Phòng Đào tạo / Khoa quản lý chuyên môn kiểm tra sự phù hợp giữa nội dung biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo và đề cương chi tiết của môn học liên quan. Trên cơ sở này, Ban Giám Hiệu ra quyết định giao nhiệm vụ biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo cho Ban biên soạn.

-         Bước 3: Ban biên soạn hoàn thành bản thảo, bảo vệ trước Hội đồng Khoa học & Đào tạo cấp Khoa và cấp Trường. Mức chi hỗ trợ biên soạn giáo trình đại học theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Đại học Đà Nẵng là 300.000 đ/ 1 tiết.

Nhằm đảm bảo kế hoạch KH&CN năm học 2016-2017 của Trường, kính đề nghị các Đơn vị thông báo thông tin này đến toàn thể cán bộ giảng viên trong Đơn vị triển khai thực hiện và nộp đăng ký đúng hạn.

Toàn văn thông báo số 464/TB-ĐHKT tại đây

Trân trọng./.

P.KH&HTQT


paykasa bozdurma
erotik film
alanya escort
beylikdüzü escort istanbul escort beylikduzu escort ataköy escort
istanbul escort istanbul escort istanbul escort umraniye escort sirinevler escort

antalya escort

escort kusadasi escort alanya
beylikduzu spor salonu
escort artvin escort aydin