DHKT

Thông báo về Khóa học tiếng Anh miễn phí dành cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế

20/03/2017

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế thông báo về Khóa học tiếng Anh miễn phí do giảng viên nước ngoài giảng dạy theo thông tin sau:

I.           Thời gian: 9h00-10h30, sáng thứ hai, tư và sáu trong tuần, từ ngày 02/06/2017 đến 02/08/2017;

II.         Địa điểm: sẽ thông báo sau.

III.        Số lượng: tối đa 30 sinh viên;

IV.        Trình độ: Sơ cấp;

V.         Các kỹ năng tiếng Anh được dạy trong khóa học: Nghe và nói;

VI.        Giảng viên phụ trách: George Graham, Quốc tịch Anh;

VII.       Hạn chót đăng ký: 28/04/2017

Sinh viên đăng ký vui lòng cung cấp thông tin bao gồm Họ và tên, Lớp, Chuyên ngành, Số điện thoại và địa chỉ email cho ThS. Phạm Thị Hoàng Lan, số điện thoại: 0236.3958635. Địa chỉ email: lan.pth@due.edu.vn.

Lưu ý: Sinh viên đã đăng ký nếu không theo học đầy đủ sẽ tính vào điểm rèn luyện cá nhân.


eskisehir escort
escort alanya
lara escort
escort fethiye
kusadasi escort bayam
escort antalya
ankara escort ankara escort ankara escort