DHKT

Thư mời viết bài tham luận Hội thảo “Phát triển hồ tiêu bền vững ở Gia Lai” của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai

16/03/2017

Kính gửi Quý Thầy/Cô.

Phòng Khoa học và HTQT trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô viết bài tham luận cho Hội thảo “Phát triển hồ tiêu bền vững ở Gia Lai” do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai tổ chức với các thông tin cụ thể như sau:

Thời hạn nộp bài: trước ngày 25/04/2017 (thứ Ba)

Địa chỉ gửi bài: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai, 98B Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Thông tin liên hệ

Email: lienhiephoigialai@yahoo.com.vn; Tel: 059-3719110

Hoặc bà Tường Vi, email: khangtan12@gmail.com; tel: 0122 2543 711

Thời gian dự kiến tổ chức Hội thảo: tháng 05/2017

Địa điểm: TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Thông tin chi tiết về chủ đề viết bài và cách trình bày bài viết, mời Quý Thầy/Cô xem ở Thư mời đính kèm.

Phòng Khoa học và HTQT kính thông báo để Quý Thầy/Cô được biết thông tin và tham gia viết bài cho Hội thảo “Phát triển hồ tiêu bền vững ở Gia Lai”.

Toàn văn thông báo tại đây.

Trân trọng./.

P.KH&HTQT


eskisehir escort
escort alanya
lara escort
escort fethiye
kusadasi escort bayam
escort antalya
ankara escort ankara escort ankara escort