DHKT

Nafosted thông báo tiếp nhận hồ sơ tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học xã hội và nhân văn đợt 01 năm 2017

14/02/2017
Kính gửi Quý Thầy Cô.
Nhằm tạo môi trường nghiên cứu thuận lợi thúc đẩy nghiên cứu khoa học cơ bản trong các tổ chức khoa học và công nghệ tại Việt Nam, nâng cao năng lực nghiên cứu, hình thành các tập thể nghiên cứu mạnh; góp phần đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trình độ cao, hướng tới chuẩn mực quốc tế, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia công bố tiếp nhận hồ sơ tài trợ đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn đợt 01 năm 2017. Cụ thể:

1. Đối tượng tài trợ: 
- Tổ chức khoa học và công nghệ của Việt Nam; tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam có chức năng nghiên cứu khoa học; tổ chức nước ngoài tham gia hợp tác nghiên cứu với tổ chức khoa học và công nghệ của Việt Nam.
- Cá nhân nhà khoa học là công dân Việt Nam; nhà khoa học nước ngoài tham gia hợp tác nghiên cứu với tổ chức khoa học và công nghệ, cá nhân nhà khoa học Việt Nam.

2. Điều kiện đối với tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài và yêu cầu về kết quả đề tài
2.1. Đối với tổ chức chủ trì đề tài:      
a) Các tổ chức khoa học và công nghệ có đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, có chức năng hoạt động phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của đề tài;
b) Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của tổ chức chủ trì theo quy định của Quỹ.

2.2. Đối với chủ nhiệm đề tài:  
a) Có chuyên môn phù hợp với nội dung nghiên cứu đề tài, đang làm công tác nghiên cứu tại một tổ chức khoa học và công nghệ. 
b) Có năng lực nghiên cứu đáp ứng yêu cầu của đề tài: có học vị tiến sỹ hoặc học hàm phó giáo sư, giáo sư và có kết quả nghiên cứu chuyên ngành phù hợp được công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín trong thời gian 05 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ

2.3) Kết quả nghiên cứu của đề tài phải đáp ứng một trong các yêu cầu sau đây:    
a) Có ít nhất 01 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín và 02 bài báo công bố trên tạp chí quốc gia có uy tín;
b) Có ít nhất 02 bài báo công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín.   
Trường hợp vấn đề nghiên cứu không thể công bố trên các tạp chí quốc tế có uy tín, kết quả đề tài phải có ít nhất 01 sách chuyên khảo (đã xuất bản hoặc dưới dạng bản thảo được đánh giá đủ điều kiện để xuất bản) và 02 bài báo công bố trên tạp chí quốc gia có uy tín.

3. Hồ sơ đăng ký đề tài (bao gồm hồ sơ điện tử và hồ sơ in trên giấy):
a. Hồ sơ điện tử bắt buộc phải nhập trên hệ thống OMS theo biểu mẫu quy định
b. Hồ sơ in trên giấy

4. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:        
Văn phòng Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia      
P405, Tầng 4, số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội  

5. Kế hoạch thực hiện:  
Tiếp nhận hồ sơ: từ 01 tháng 3 đến 17h00 ngày 31 tháng 3 năm 2017           
Rà soát, phân loại hồ sơ: tháng 4/2017
Đánh giá xét chọn: tháng 4 - 5/2017          
Công bố kết quả xét chọn: tháng 6/2017     
Hoàn chỉnh hồ sơ, ký hợp đồng: tháng 7 - 8/2017

Để có thêm thông tin chi tiết, Quý Thầy Cô có thể tham khảo tại địa chỉ: http://www.nafosted.gov.vn/vi/news/Thong-bao-tai-tro/Thong-bao-tiep-nhan-ho-so-tai-tro-nghien-cuu-co-ban-trong-Khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-dot-01-nam-2017-265/

Năm 2016, Trường Đại học Kinh tế đã có 01 đề xuất nghiên cứu của TS. Đặng Tùng Lâm (Khoa Tài chính) được Nafosted phê duyệt và cấp kinh phí tài trợ thực hiện đề tài khoa học trong thời gian 24 tháng.

Phòng KH&HTQT trân trọng kính thông báo để Quý Thầy Cô biết thông tin và gửi hồ sơ tài trợ nghiên cứu đúng thời gian quy định.

Trân trọng./.
P.KH&HTQT

paykasa bozdurma
erotik film
alanya escort
beylikdüzü escort istanbul escort beylikduzu escort ataköy escort
istanbul escort istanbul escort istanbul escort umraniye escort sirinevler escort

antalya escort

escort kusadasi escort alanya
beylikduzu spor salonu
escort artvin escort aydin