DHKT

Đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018 của tỉnh Quảng Ngãi

09/02/2017

Căn cứ quy định quản lí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh của tỉnh Quảng Ngãi, Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị Quý cơ quan, tổ chức và cá nhân đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi năm 2018.

Nội dung đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ năm 2018 phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đặt ra, từ công tác quản lí, phát triển sản xuất của ngành, địa phương và doanh nghiệp, phục vụ thiết thực cho nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng của ngành, địa phương, doanh nghiệp; phù hợp với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2817/QĐ-UBND ngày 30/12/2016; Kế hoạch số 2835/KH-UBND ngày 29/7/2013 của UBND tỉnh thực hiện chương trình hành động số 40-CTr/TU ngày 05/4/2013 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; phục vụ những nhiệm vụ đột phá, trọng tâm đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015-2020; Quyết định số 1596/QĐ-UBND ngày 01/09/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nông thôn, miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn năm 2016-2020 đã ban hành tại quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Ngãi; Những vấn đề khoa học và công nghệ đặc biệt quan trọng nhằm giải quyết nhu cầu cấp bách của tỉnh về an ninh, quốc phòng, thiên tai, dịch bệnh, và phát    triển khoa học và công nghệ.

Thời gian tiếp nhận đề xuất nhiệm vụ: trước ngày 30/5/2017

Địa chỉ tiếp nhận: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi, Đường Trường Chinh, Phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi 

Email liên lạc: skh@quangngai.gov.vn

Thông tin chi tiết: xem tại file đính kèm

Trân trọng thông báo.

P.KH&HTQT


paykasa bozdurma
erotik film
alanya escort
beylikdüzü escort istanbul escort beylikduzu escort ataköy escort
istanbul escort istanbul escort istanbul escort umraniye escort sirinevler escort

antalya escort

escort kusadasi escort alanya
beylikduzu spor salonu
escort artvin escort aydin