DHKT

Hướng dẫn tổ chức buổi sinh hoạt Nhóm Đọc - Trường Đại học Kinh tế

06/01/2021

Nhóm đọc (Theory Reading Groups) là một hoạt động được triển khai tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng từ tháng 8/2015. Nhóm đọc được hình thành theo từng Khoa, Bộ môn phụ trách chuyên môn nhằm chia sẻ và cập nhật những thông tin mới nhất, quan trọng nhất trong lĩnh vực đào tạo và NCKH ngành/chuyên ngành của Khoa, Bộ Môn. Đặc biệt, phạm vi lan tỏa của Nhóm đọc không chỉ dừng lại trong các thành viên của Khoa, Bộ môn mà còn mở rộng ra các nhà khoa học, các giảng viên ngoài Trường. Đồng thời, Nhóm đọc cũng khuyến khích sự tham gia của các học viên cao học, nghiên cứu sinh và sinh viên đang theo học của Nhà trường cùng với Thầy Cô của Khoa/Bộ môn quản lý.

Quy trình tổ chức một buổi sinh hoạt Nhóm đọc như sau:

1. Đăng ký lịch tổ chức buổi sinh hoạt Nhóm đọc

Khoa, Bộ môn gửi đăng ký tổ chức buổi sinh hoạt Nhóm đọc đến Phòng KH&HTQT qua email khoahoc@due.edu.vn trước 17h00 chiều thứ năm hàng tuần

Nội dung đăng ký bao gồm: Thời gian tổ chức, tên bài báo cáo, người trình bày, tài liệu tham khảo chính (có thể cung cấp đường link truy cập tài liệu chính).

2. Đăng ký lịch tuần và địa điểm tổ chức

Phòng KH&HTQT lên kế hoạch chuẩn bị buổi sinh hoạt Nhóm đọc dựa trên Đăng ký của các Khoa/ Bộ môn toàn trường.

- Đăng ký phòng sinh hoạt Nhóm đọc: Nhà trường hiện nay ưu tiên dành phòng Nghiên cứu cho các buổi sinh hoạt Nhóm đọc. Trong trường hợp có nhiều đề nghị tổ chức của các Khoa, sẽ ưu tiên Đơn vị đăng ký sớm nhất sử dụng Phòng Nghiên cứu.

- Đăng ký lịch tuần của Nhà trường trước 9h00 sáng thứ 6 hàng tuần theo quy định.

- Đưa thông tin nội dung sinh hoạt Nhóm đọc trên website: due.udn.vn/nghiencuukhoahoc

3. Tiến hành buổi sinh hoạt Nhóm đọc

Khoa, Bộ môn chủ trì buổi sinh hoạt Nhóm đọc theo lịch tuần và hoàn thành biên bản (01 bản chính, 01 bản photo), lưu tại Khoa bản chính, gửi phòng KH&HTQT bản photo, phục vụ minh chứng tính giờ khoa học cho giảng viên – báo cáo viên của Khoa. Mẫu biên bản sinh hoạt Nhóm đọc tham khảo tại đây. Một bài báo cáo tại buổi sinh hoạt Nhóm đọc được tính 50 giờ khoa học. 

Phòng KH&HTQT sẽ thống kê các buổi sinh hoạt Nhóm đọc có đăng ký trên website Trường (Mục Nhóm đọc), phục vụ cho công tác thống kê, kiểm định chất lượng hàng năm. 

Quý Thầy Cô cần hỗ trợ thông tin về Nhóm đọc, vui lòng liên hệ:

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế: Số điện thoại: 0236-395 42 43 - Email: khoahoc@due.edu.vn

Website: http://due.udn.vn/vi-vn/nghiencuukhoahoc/nghiencuukhoahocds/cid/2539

P.KH&HTQT