DHKT

Thông báo về việc thống kê danh sách và số lượng sinh viên không về quê đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

09/01/2023

         ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ                      Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

       Số: 21/TB-ĐHKT                             Đà Nẵng, ngày 05 tháng 01 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Về việc thống kê danh sách và số lượng sinh viên không về quê đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Kính gửi:

                      - Ban chủ nhiệm các khoa trong Trường;

                      - Giảng viên chủ nhiệm các lớp;

                      - Sinh viên hệ chính quy các khoá.

 

      Căn cứ  Thông báo số 1590/TB-ĐHKT ngày 27/12/2022 của Trường Đại học Kinh tế về việc nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và tăng cường bảo đảm an toàn giao thông (ATGT), an ninh trật tự (ANTT);

     Nhà trường thông báo nhằm thống kê danh sách và số lượng sinh viên không về quê đónTết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 (cả sinh viên nội trú ký túc xá, sinh viên ngoại trú và lưu học sinh), kịp thời quan tâm và có hình thức thăm hỏi, động viên đối với các sinh viên không về quê trong dịp Tết Nguyên đán.

     Đề nghị sinh viên gửi thông tin cá nhân bằng cách truy cập vào đường link sau: https://tinyurl.com/diachinghitetamlich để khai báo thông tin, trước ngày 10 tháng 01 năm 2023.

     Đề nghị Ban cán sự lớp nhắc nhở các bạn gửi thông tin vào đường link trên đầy đủ, chính xác, kịp thời.

     Nhà trường yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm túc để đảm bảo ATGT, ANTT trong dịpTết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân năm 2023.

     Kính mong Quý Khoa thông báo cho sinh viên được biết để thực hiện.

     Trân trọng!      

 

                                                                   TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                         Trưởng phòng Công tác sinh viên

 Nơi nhận:

- Như trên;

- TT HTSV&QHDN;

- Lưu VT, P. CTSV.