DHKT

Thông báo về việc đăng ký học HK II năm học 2022-2023 đối với sinh viên 48K

05/01/2023

Kính gửi: Sinh viên chính quy các lớp 48K;

Căn cứ kế hoạch đăng ký học học kỳ II năm học 2022-2023 (chi tiết thông báo tại đây), SV các lớp chính quy khóa 48K sẽ thực hiện đăng ký học trực tuyến từ: 16h00 ngày 06/01/2023 đến 17h00 ngày 08/01/2023. Sinh viên xem hướng dẫn đăng ký học trực tuyến (tại đây) và thực hiện đăng ký học theo quy định. 

Lưu ý: SV chính quy 48K sẽ đi quân sự thành 2 đợt. Do đó, SV cần chú ý thời gian đi quân sự của mình và Ghi chú về đợt quân sự trên thời khóa biểu để tránh đăng ký nhầm lớp và bị trùng lịch học. 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo (0236.3950110) để được hỗ trợ, giải quyết.

Trân trọng!