DHKT

Thông báo về việc kiểm tra điểm rèn luyện cho sinh viên khóa 37K đến 45K và đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2022-2023

05/01/2023

 

THÔNG BÁO

Về việc nhập và nộp điểm rèn luyện (ĐRL)

 cho sinh viên hệ chính quy khóa 37K đến 45K, học kỳ I năm học 2022-2023

 

Căn cứ công văn số 1566/ĐHKT-ĐT ngày 23/12/2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế về việc đăng ký xét công nhận tốt nghiệp Hệ chính quy đợt 1 năm học 2022-2023.

Nhà trường thông báo cho Giảng viên chủ nhiệm (GVCN) và Sinh viên hệ chính quy (SV) từ khóa 37K đến khóa 45K có kế hoạch đánh giá điểm rèn luyện để kịp thời xét tốt nghiệp đợt 1, năm học 2022-2023, cụ thể như sau:

1. Đối với Sinh viên:

a. Sinh viên khóa 37K, 38K, 39K, 40K, 41K, 42K, 43K, 44K:

Sinh viên kiểm tra ĐRL đủ 08 học kỳ đã học tại tranghttp://due.udn.vn => Đăng nhập => Sinh viên => Trình đơn cá nhân => Tra cứu điểm rèn luyện.

b. Sinh viên khóa 45K:

Bước 1: Sinh viên kiểm tra ĐRL đủ 06 học kỳ đã học tại trang:

http://due.udn.vn => Đăng nhập => Sinh viên => Trình đơn cá nhân => Tra cứu điểm rèn luyện.

Bước 2: Sinh viên đánh giá ĐRL học kỳ I năm học 2022-2023 (Kỳ 7) và nộp cho GVCN (sau 2 ngày có điểm thi kết thúc học phần cuối cùng).

Bước 3: Sinh viên có trách nhiệm kiểm tra ĐRL sau khi lớp tổ chức họp xét và GVCN cập nhật ĐRL học kỳ I năm học 2022-2023 trên hệ thống.

c. Một số lưu ý:

Những sinh viên bị điểm 0, điểm bị trống hoặc có ý kiến khác sinh viên báo ngay cho GVCN và trực tiếp lên phòng CTSV (cô Linh – SĐT: 0986111187) để được hướng dẫn trước 09/01/2023. Sau thời gian trên, sinh viên tự chịu trách nhiệm về kết quả trên.

2. Thông báo chi tiết: Tại đây