DHKT

Thông báo v/v hủy lớp học phần HK II/2022-2023

26/12/2022

 

Kính gửi:     - Các Khoa, Đơn vị trong trường;

                    - Sinh viên các lớp Hệ chính quy.

    Hiện nay đã có danh sách các lớp học phần bị hủy ở học kỳ II năm học 2022 - 2023 do không đủ số lượng sinh viên đăng ký (Xem chi tiết danh sách tại đây). Sinh viên đã đăng ký vào các lớp học phần bị hủy tiến hành đăng ký học bổ sung theo quy định tại trang http://tinchi.due.udn.vnThời gian: Từ 14h00 ngày 13/01/2023 đến 17h00 ngày 15/01/2023.

    Lưu ý: 

+ Sinh viên cần kiểm tra thời khoá biểu cá nhân của mình. 

+ Những SV đã đăng ký học vào các lớp HP bị hủy tiến hành đăng ký học bổ sung nhưng không được thay đổi thời khóa biểu các học phần đã đăng ký trước đó. 

+ Trường hợp không đăng ký được hoặc trùng lịch, SV liên hệ Phòng Đào tạo để được giải quyết (SĐT: 0236 3950110 – thầy Đức).

Kính đề nghị các Khoa thông báo cho các GVCN, sinh viên các lớp hệ chính quy nội dung của thông báo này.

Trân trọng!