DHKT

Thông báo Vòng chung kết Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Eureka lần thứ 24 năm 2022

24/11/2022

Thực hiện Công văn số 188-CV/KHCNT ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ về việc cử sinh viên và cán bộ tham dự Vòng chung kết Giải thưởng sinh viên NCKH- Eureka lần thứ 24 năm 2022, Nhà trường xin được chúc mừng Nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học Khoa Kinh doanh quốc tế của Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN đã có tên trong danh sách các đề tài NCKH vòng chung kết của Giải thưởng sinh viên NCKH- Eureka lần thứ 24 năm 2022.

Đề tài: TO THINK AND TO FEEL: A STUDY INTO THE RELATIONSHIP BETWEEN AESTHETICS AND USERS' BEHAVIORAL INTENTION TOWARD MOBILE BANKING APPLICATIONS.

Sinh viên: Nguyễn Ngọc Hà An, Hoàng Thị Vân Anh, Nguyễn Hoàng Diễm Quyên, Nguyễn Hữu Tùng.

GVHD: TS. Phạm Thị Bé Loan

Danh sách chi tiết tại đây.