DHKT

Hội thảo quốc gia Kế toán & Kiểm toán lần thứ 4 (VCAA 2022)

16/11/2022

Sáng ngày 12/11/2022, Hội thảo khoa học quốc gia về Kế toán, Kiểm toán lần thứ 4 (VCAA 2022) đã được khai mạc tại Trường Đại học Quy Nhơn. Hội thảo VCAA-2022 do các trường đại học có đào tạo kế toán, kiểm toán đồng tổ chức luân phiên tổ chức hàng năm, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN là một trong ba trường "Founder" của Hội thảo này và đã tham gia tổ chức năm 2020.


Hội thảo VCAA 2022 là diễn đàn để các nhà khoa học, các chuyên gia cùng trao đổi các vấn đề nghiên cứu, đào tạo lĩnh vực kế toán, kiểm toán trong thời kỳ chuyển đổi số. Hội thảo VCAA 2022 đã nhận được 170 bài viết, trong đó có nhiều bài viết có chất lượng. Các bài viết được lựa chọn và biên tập đăng trong Kỷ yếu hội thảo. 

Đến với Hội thảo VCAA, Khoa Kế toán của Trường Đại học Kinh tế-ĐHĐN đã có các bài gửi và tham gia báo cáo tham luận trực tiếp tại Hội thảo. Chương trình VCAA-2022: tại đây

Hình ảnh: Fanpage Trường Đại học Quy Nhơn

P.KH&HTQT