DHKT

Thông báo điều chỉnh thời khóa biểu sinh viên 48K

31/10/2022

Kính gửi: Sinh viên các lớp hệ chính quy 48K

 

Sau khi xếp các lớp học phần tiếng Anh, một số sinh viên không học tiếng Anh trong kỳ I năm học 2022-20223 sẽ được xếp bổ sung lớp học phần TRIẾT HỌC. Vì vậy, nhà trường thông báo để sinh viên được biết và theo dõi thời khóa biểu cá nhân để đi học đầy đủ.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ phòng Đào tạo (0236 3950110 - cô Thảo hoặc thầy Đức) để được hướng dẫn, giải quyết.

Trân trọng!