DHKT

Thông báo v/v kiểm tra thông tin xét tốt nghiệp Đợt 3 Năm học 2021-2022 Hệ chính qui (DỰ KIẾN)

26/10/2022

Kính gửi: Sinh viên các lớp hệ chính quy đã nộp đơn đề nghị xét công nhận tốt nghiệp đợt 3 năm học 2021 - 2022.

 

Hiện nay đã có kết quả xét công nhận tốt nghiệp (DỰ KIẾN) đợt 3 năm học 2021 - 2022 đối với sinh viên các lớp hệ chính quy. Đề nghị những sinh viên đã nộp đơn xét công nhận tốt nghiệp đợt này kiểm tra toàn bộ thông tin liên quan trong danh sách đính kèm (xem danh sách tại đây). Nếu có gì vướng mắc, vui lòng liên hệ với Thầy, Cô Giáo vụ Khoa và Phòng Đào tạo trước 11h00, thứ Sáu ngày 28/10/2022 để được giải quyết.


Lưu ý: Các sinh viên còn nợ học phí sẽ không được xét công nhận tốt nghiệp đợt này. Các sinh viên này cần hoàn thành học phí trước 17h00, thứ Năm, ngày 27/10/2022 để được xét công nhận tốt nghiệp.


Trân trọng!