DHKT

Hướng dẫn nộp hồ sơ nhập học sinh viên hệ VLVH, tuyển sinh năm 2022

10/10/2022

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng thông báo hướng dẫn nộp hồ sơ nhập học sinh viên hệ vừa làm vừa học trúng tuyển năm 2022, như sau:

I. Tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Bình Định

- Thời gian nhập học nộp hồ sơ trực tiếp: 8h00  ngày 09 tháng 10 năm 2022.

        - Địa điểm: Phòng Quản lý đào tạo, Trung tâm GDTX Bình Định

        - Số điện thoại: 0236.3950464 (gặp cô Hiền)

Sinh viên nhập đầy đủ cá thông tin cá nhân trước 17h00 ngày 29/10/2022 tại đây: https://forms.gle/ZSTAGw9HmiQXBk277

- Xem chi tiết hướng dẫn nộp hồ sơ nhập học tại đây

- Mẫu lý lịch sinh viên, sinh viên tải tại đây

- Mẫu Phiếu nhập học, sinh viên tải tại đây

II Tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

- Thời gian nộp hồ sơ nhập học trực tiếp: 8h00  ngày 15 tháng 10 năm 2022.

        - Địa điểm: Hội trường E, Trường Đại học Kinh tế -ĐHĐN (71 Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng)

- Số điện thoại: 0236.3950464 (gặp cô Hiền)

  - Sinh viên nhập đầy đủ cá thông tin cá nhân trước 17h00 ngày 30/10/2022 tại đây: https://forms.gle/ZSTAGw9HmiQXBk277

- Xem chi tiết hướng dẫn nộp hồ sơ nhập học, tại đây

- Mẫu lý lịch sinh viên, sinh viên tải tại đây

  - Mẫu Phiếu nhập học, sinh viên tải tại đây

Trân trọng.