DHKT

Chương trình trao đổi sinh viên tại trường Đại học Meiji Gakuin (Nhật Bản)

30/09/2022
Phòng KH&HTQT thông báo về Chương trình trao đổi sinh viên tại trường Đại học Meiji Gakuin (Nhật Bản) dành cho sinh viên của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, cụ thể như sau:

     1.      Quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên tham gia chương trình trao đổi:

Quyền lợi:

        ·      Được cử đi học tập tại Trường Đại học Meiji Gakuin 1 học kỳ hoặc 1 năm học. 

·   Được miễn phí đăng ký chương trình trao đổi sinh viên và học phí tại Trường Đại học Meiji Gakuin.

·   Thời gian và kết quả học tập tại Trường Đại học Meiji Gakuin được công nhận và tính vào chương trình học tập của sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế.

Nghĩa vụ:

·   Hoàn thành học phí chính quy tại Trường Đại học Kinh Tế và các lệ phí theo quy định của Nhà trường đối với sinh viên tham gia chương trình trao đổi này.

 2.      Tiêu chí xét chọn:

·   Là SV thuộc tất cả các chuyên ngành;

·   Là sinh viên năm 1 (đã học được 1 học kỳ), 2 và 3 (đang học học kỳ 1) tại thời điểm nộp hồ sơ;

·   Có điểm trung bình chung tích lũy tối thiểu 2.0/4.0 và điểm rèn luyện xuất sắc;

·   Trình độ tiếng Anh đạt tương đương mức TOEFL iBT 68 hoặc IELTS 6.0 hoặc TOEFL iPT/PBT 520;

·   Có sức khỏe tốt.

3.      Thời hạn nộp hồ sơ: trước 17h ngày 13/10/2022

4.      Hồ sơ đăng ký: Vui lòng xem tại đây.

kèm theo Đơn xin tham gia chương trình: Mẫu đơn xin tham gia CTTĐSV của Trường Đại học Kinh tế (Mẫu HTQT-MobilityOut01 tải tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/1wt5PM3gOZLLPsKeHkfAKWiNhjWhKBTms)

5.     Quy trình tuyển chọn:

·   Vòng 1: Hội đồng tuyển chọn của Trường Đại học Kinh tế tiến hành sơ tuyển.

·   Vòng 2: Hội đồng tuyển chọn của Trường Đại học Meiji Gakuin sẽ thẩm định và ra quyết định cuối cùng.

 6.     Tiếp nhận hồ sơ:

            Ứng viên nộp hồ sơ đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 43 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (Xét tuyển học bổng trao đổi SV với Trường Đại học Meiji Gakuin, Họ và tên, Ngày sinh, Lớp, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ nộp trực tiếp vào giờ hành chính các ngày làm việc tại Phòng KH&HTQT (gặp cô Hồ Diễm Thuần, địa chỉ email: thuan.hd@due.edu.vn, điện thoại: 0236-3954243).


Video giới thiệu về Trường Đại học Meiji Gakuin:

https://youtu.be/AgRGvPUwfY0

https://youtu.be/PdD7v5YoEEQ