DHKT

Chương trình học bổng trao đổi Nghiên cứu sinh Tiến sĩ - Vietnam Pilot PhD Exchange

29/09/2022
Chương trình học bổng trao đổi Nghiên cứu sinh Tiến sĩ - Vietnam Pilot PhD Exchange do Quỹ Irish Aids - Chính phủ Ai-len tài trợ dành cho các Nghiên cứu sinh Tiến sĩ thuộc tổ chức là đối tác của Quỹ Irish Aids, trong đó có Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN. 

Đây là một chương trình mới thuộc Ireland Fellows Programme nhằm trao học bổng danh giá cho các Nghiên cứu sinh xuất sắc có trình độ phù hợp từ các cơ sở giáo dục đại học được lựa chọn tại Việt Nam cơ hội học tập một năm tại một cơ sở giáo dục đại học ở Ai-len như một phần của chương trình Tiến sĩ của họ. Học bổng tài trợ hoàn toàn các chi phí, bao gồm: phí chương trình, vé máy bay, chi phí ăn ở và sinh hoạt trong năm ở Ai-len, cũng như chi phí nghiên cứu trực tiếp lên đến € 3.250 để cho phép ứng viên thực hiện dự án nghiên cứu ở  Ai-len

Ireland Fellows Programme được tài trợ hoàn toàn bởi Chính phủ Ai-len, dưới sự quản lý Bộ Ngoại giao Ai-len và Hội đồng Nghiên cứu Ai-len (IRC), phối hợp thực hiện bởi Đại sứ quán Ai-len, với sự hỗ trợ của Hội đồng Sinh viên Quốc tế Ai-len (ICOS).

Điều kiện nộp hồ sơ cho niên khóa 2023/2024
- Là công dân cư trú của Việt Nam.
- Hiện đang theo học toàn thời gian vào năm 1 hoặc năm 2 của chương trình Tiến sĩ tại một Tổ chức Giáo dục Đại học đủ điều kiện hoặc tổ chức thực hiện nghiên cứu ở Việt Nam. Trong trường hợp các chương trình Tiến sĩ kéo dài từ 5 năm trở lên, sinh viên năm 3 cũng đủ điều kiện đăng ký (ngoài những sinh viên năm 1 hoặc năm 2).
- Tham gia vào một chủ đề nghiên cứu Tiến sĩ trong một lĩnh vực chủ đề đủ điều kiện phù hợp với Chương trình Phát triển của Ai-len.
- Nhận được thỏa thuận từ Tổ chức Giáo dục Đại học của chính ứng viên và Tổ chức Giáo dục Đại học đối tác ở Ai-len để hoàn thành một năm chương trình Tiến sĩ của họ tại Tổ chức Giáo dục Đại học ở Ai-len và quay trở lại Tổ chức Giáo dục Đại học của chính họ để hoàn thành Bằng Tiến sĩ. 
- Chưa có bằng cấp ở cấp độ Tiến sĩ.
- Có khả năng nhận học bổng và theo học vào năm học 2022/2023 (nếu thành công), thời gian nhập học không sớm hơn Tháng 8/2022.
- Thể hiện khả năng lãnh đạo và khát vọng, cũng như cam kết đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam, và cam kết đóng góp xây dựng quan hệ tích cực với Ai-len.
- Có chứng chỉ tiếng Anh theo yêu cầu của Tổ chức Giáo dục Đại học ở Ai-len. 

Quá trình xét hồ sơ:
- Vòng 1 - Sơ tuyển: Ứng viên điền Mẫu form Expression of Interest và gửi tới Đại sứ quán Ai-len tại Hà Nội theo địa chỉ email: vietnamscholarship@dfanet.ie trước ngày 16/12/2022.
- Vòng 2 - Nộp hồ sơ chi tiết: Ứng viên được chọn sau Vòng 1 sẽ nhận được Application Form cùng một số giấy tờ cần nộp theo yêu cầu. Ứng viên nộp Application Form cùng các hồ sơ về Đại sứ quán Ai-len tại Hà Nội theo địa chỉ email: vietnamscholarship@dfanet.ie trước ngày 10/02/2023.
- Vòng 3 - Phỏng vấn: Ứng viên được chọn sau Vòng 2 sẽ được phỏng vấn bởi Đại sứ quán Ai-len tại Hà Nội, dự kiến vào tháng 2 và tháng 3 năm 2023. 
Kết quả xét tuyển học bổng sẽ được thông báo vào cuối tháng 03 năm 2023
Ứng viên trúng tuyển học bổng sẽ đến Ai-len học tập từ cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9 năm 2023.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.