DHKT

Thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa - Khóa tuyển sinh năm 2022 (Khóa 48K)

23/09/2022

Kính gửi: Sinh viên đại học chính quy khóa tuyển sinh năm 2022.

Nhằm đánh giá năng lực tiếng Anh của sinh viên đại học chính quy khóa tuyển sinh năm 2022 (Khóa 48K) làm căn cứ xét miễn học, công nhận tín chỉ và xếp lớp các học phần tiếng Anh, Trường Đại học Kinh tế tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa theo kế hoạch cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia dự thi

Tất cả sinh viên đại học hệ chính quy khóa tuyển sinh năm 2022 (Khóa 48K) của Trường Đại học Kinh tế, trừ các sinh viên thuộc diện được miễn kiểm tra do đã có chứng chỉ tiếng Anh theo quy định.

2. Đề thi, thang điểm chấm thi

Đề thi đảm bảo đánh giá tương đối chuẩn xác năng lực ngoại ngữ tại thời điểm dự thi của sinh viên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đề thi gồm Nghe hiểu: 25 câu; Ngữ pháp thực hành và đọc hiểu: 40 câu; Kiến thức đàm thoại: 20 câu; Kỹ năng viết: 07 câu chuyển đổi câu và 08 câu viết lại câu, giữ nguyên nghĩa.

Thang điểm chấm thi sau khi quy đổi là 159 điểm.

3. Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy.

4. Thời gian thi

-         Ngày thi chính thức: 01/10/2022. Giờ thi: 07h30, 09h30 và 14h00.

-         Ngày thi dự trữ: 02/10/2022.

Lịch thi và danh sách thi chính thức sẽ được cập nhật tại đây: https://tinyurl.com/TADK-DUE trước ngày 30/9/2022. Sinh viên theo dõi và tham gia dự thi đúng quy định.

Trân trọng.