DHKT

Hướng dẫn nộp hồ sơ xét miễn học và công nhận tín chỉ các học phần tiếng Anh dành cho SV 48K

27/09/2022

Kính gửi: - Sinh viên khóa 48K

Theo quy định về việc học các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo, sinh viên được nộp các chứng chỉ tiếng Anh để đề nghị Nhà trường xét miễn học và công nhận tín chỉ các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo.

Do đó, nhà trường thông báo đến các sinh viên khóa 48K có nguyện vọng sử dụng chứng chỉ tiếng Anh để đề nghị Nhà trường xét miễn học và công nhận tín chỉ các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy thực hiện như sau:

Bước

Nội dung thực hiện

Thời hạn

1

Sinh viên thực hiện kê khai thông tin và upload minh chứng (bản chụp chứng chỉ tiếng Anh) tại đây:

https://forms.gle/S8aMS6Dvb5ktA1ft9

Trước 17h00, ngày 27/09/2022

2

Hoàn thiện hồ sơ gồm:

a/ Đơn đề nghị miễn học và công nhận tín chỉ các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo (theo mẫu tại đây);

b/ Bản sao (có công chứng) chứng chỉ tiếng Anh còn hiệu lực (tính đến thời điểm nộp hồ sơ).

Và nộp về Phòng Đào tạo (bộ phận chính quy). SV mang theo bản gốc chứng chỉ tiếng Anh để đối chiếu. 

Trường hợp các sịnh viên nhập học theo phương thức 2, nhóm 4 (sử dụng kết quả IELTS hoặc TOEFL) đã nộp bản chính tại P. CTSV thì chỉ cần nộp đơn ở mục (a) kèm ghi chú phương thức nhập học theo phương thức 2, nhóm 4 (sử dụng kết quả IELTS hoặc TOEFL). 

Trước 16h00, ngày 30/09/2022

Sinh viên tham khảo qui định về việc xét miễn học, công nhận tín chỉ và xếp lớp các học phần tiếng Anh trong CTĐT áp dụng cho sinh viên các lớp hệ chính qui từ khóa tuyển sinh năm 2021 của Trường Đại học Kinh tế tại đây: http://due.udn.vn/vi-vn/thongbao/thongbaochitiet/id/14200/cid/470

Lưu ý: Các học phần tiếng Anh được miễn học và công nhận tín chỉ được ký hiệu bằng chữ M và không được tính vào điểm trung bình học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo (0236.3950110) để được hướng dẫn và giải quyết.

Trân trọng!