DHKT

Danh sách sinh viên đăng ký phúc khảo kết quả thi kết thúc học phần học kỳ hè năm học 2021-2022

12/09/2022

Kính gửi: Sinh viên đại học hệ chính quy.

Sinh viên xem Danh sách sinh viên đăng ký phúc khảo kết quả thi kết thúc học phần học kỳ hè năm học 2021-2022 tại đây.

Đề nghị sinh viên kiểm tra thông tin trong danh sách trên. Nếu có vướng mắc liên quan, sinh viên liên hệ về Phòng Khảo thí và ĐBCLGD trước 16h00 ngày 13/9/2022 để được giải quyết. 

Trân trọng.