DHKT

Thông báo lịch tổ chức Hội đồng nghiệm thu bản thảo giáo trình đại học "Kỹ thuật tổ chức công sở"

09/09/2022

Kính gửi: Quý Thầy/Cô

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tổ chức buổi họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu bản thảo giáo trình bậc đại học.

Tên giáo trìnhKỹ thuật tổ chức công sở

Chủ biên: TS. Trương Thị Thu Hiền

Thành viên biên soạn: ThS. Lưu Thị Mai Thanh                             

Thời gian: 15h00, ngày 09 tháng 09 năm 2021 (thứ Sáu)

Địa điểm:  Phòng H304, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN.   

Thành phần tham dự:

- Theo QĐ số 1303/QĐ-ĐHKT ngày 29/08/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN.        

- Giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên có quan tâm. 

Thông báo này thay cho Giấy mời

Trân trọng.  

Phòng KH&HTQT