DHKT

[FiinPro – User Training Class] Thông báo lớp Hướng dẫn sử dụng FiinPro ngày 09/09/2022

10/09/2022

Kính gửi Quý Thầy Cô.

FiinGroup xin trân trọng thông báo tới  Quý Thầy Cô lịch của buổi đào tạo tháng 9 năm 2022 được tổ chức như sau: 

Nội dung:

  • Giới thiệu tổng quan về Hệ thống FiinPro  
  •   Hướng dẫn sử dụng Hệ thống FiinPro với các ví dụ cụ thể:  
-  Xu hướng giao dịch của nhóm nhà đầu tư cá nhân trên thị trường 
- Nhận diện khả năng gian lận trên BCTC và nguy cơ phá sản thông qua mô hình M-Score và chỉ số Z-Score
- Khuyến nghị đầu tư và dự báo KQKD các DN niêm yết từ các CTCK 
- Xuất dữ liệu giao dịch và chỉ số tài chính của các DN theo chuỗi thời gian. 
  • Hỏi & Đáp  

Thời gian:        15:00-16:30 Thứ 6, ngày 09/09/2022

Hình thức:        Qua nền tảng Zoom

Quý Thầy Cô có thể xem thêm tại: https://fiingroup.vn/NewsInsights/Detail/10491517?lang=vi-vn & vui lòng đăng ký tham dự với  Fiin Group bằng cách đăng ký trực tiếp qua link này trước Thứ 5, ngày 08/09/2022.

Hiện tại, Nhà trường đã có 01 account FiinPro miễn phí đặt tại Phòng Nghiên cứu, Tầng 4 Thư viện. Quý Thầy Cô có thể truy cập và xuất dữ liệu trực tiếp hoặc gửi 01 đề xuất truy xuất dữ liệu trước ngày 10 hàng tháng (thông qua Phòng Khoa học & HTQT) để Bộ phận Data FiinGroup hỗ trợ . Mẫu đề xuất truy xuất dữ liệu tại đây.
Best regards.
P.KH&HTQT