DHKT

Thông báo lịch tổ chức Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài cấp ĐHĐN B2019-DN04-23

25/08/2022
Kính gửi: Quý Thầy Cô.

Phòng KHHTQT xin trân trọng kính gửi Quý Thầy Cô lịch báo cáo nghiệm thu đề tài KH&CN cấp ĐHĐN do ĐHĐN quản lý với các thông tin cụ thể như sau:

- Tên đề tài: "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự đổi mới trong công việc của người lao động: Nghiên cứu trường hợp tại các doanh nghiệp SMEs trên địa bàn miền Trung"

- Mã số: B2019-DN04-23, 

- Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Phúc Nguyên, các thành viên: TS. Huỳnh Thị Mỹ Hạnh, ThS. Trà Lục Diệp, ThS. Dương Quỳnh Anh.

- Thời gian tổ chức Hội đồng: 14h00, ngày 25/08/2022 (Thứ năm).

- Địa điểm: P.0804 - Khu B - Đại học Đà Nẵng - 41 Lê Duẩn Tp. Đà Nẵng

- Thành phần: Theo QĐ số 40/QĐ-QKHCN ngày 18/08/2022 của Giám đốc ĐHĐN.

Trân trọng kính thông báo.

P.KH&HTQT