DHKT

Danh sách thi kỹ năng Speaking - HP English Elementary 1 và English Elementary 2 (Kỳ thi KTHP HK 2/2021-2022 - Đợt 3)

27/07/2022

Kính gửi: Sinh viên đại học hệ chính quy.

Theo lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2021-2022 - Đợt 3 dành cho các học phần thi vấn đáp (xem tại đây), kỹ năng Speaking của học phần English Elementary 1 và English Elementary 2 được tổ chức thi từ ngày 28/7/2022 đến ngày 29/7/2022.

Xem danh sách thi:

Kỹ năng Speaking - Học phần English Elementary 1

Kỹ năng Speaking - Học phần English Elementary 2

Đề nghị sinh viên tham gia dự thi theo đúng quy định. Trong trường hợp có vướng mắc về lịch thi, sinh viên liên hệ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, số điện thoại: 0236 3221 037  - 0236 3959 003 để được hỗ trợ giải quyết.

Trân trọng.