DHKT

Kết quả phúc khảo điểm thi KTHP học kỳ 2 năm học 2021-2022 - Đợt 1 và 2

20/07/2022

Kính gửi: Sinh viên đại học hệ chính quy.

Hiện tại, Nhà trường đã hoàn thành phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2021-2022 - Đợt 1 và 2. Sinh viên xem Danh sách bài thi có điều chỉnh điểm sau khi chấm phúc khảo tại đây.

Danh sách này chỉ liệt kê các trường hợp có điều chỉnh điểm, sinh viên xem kết quả chi tiết bằng cách đăng nhập vào trang http://due.udn.vn/, chọn mục Sinh viên --> Tra cứu kết quả phúc khảo điểm thi.

Trân trọng.