DHKT

Thông báo tổ chức Ngày hội việc làm Sinh viên lần thứ 6 - Năm 2022 tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

21/07/2022

Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ thiết thực cho sinh viên tốt nghiệp năm 2022 ở tất cả các cơ sở giáo dục thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng có được thông tin và vị trí việc làm thích hợp, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN phối hợp với Sở Lao động - Thương binh - Xã hội - Thành phố Đà Nẵng tổ chức “Ngày hội việc làm cho sinh viên lần thứ 6, năm 2022”.

Tham gia “Ngày hội việc làm cho sinh viên” năm nay sẽ có hơn 70 tổ chức, doanh nghiệp, và các hiệp hội uy tín với nhu cầu tuyển dụng lao động thực tế. Trong Ngày hội, sinh viên sẽ được tham gia vào các hoạt động, chương trình như: tư vấn, tuyển dụng lao động trực tiếp; vay vốn giải quyết việc làm; xuất khẩu lao động; được cấp phát miễn phí phiếu đăng ký tìm việc làm và phiếu đăng ký tuyển dụng; đồng thời, được hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ xin việc…

Thời gian tổ chức: từ 7h30 đến 15h30, ngày 29/07/2022 (Thứ Sáu).

Địa điểm: Khuôn viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng - 71 Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.