DHKT

Thông báo danh sách các lớp học phần bị hủy HK I năm học 2022-2023

16/07/2022

   Kính gửi:

                                                   - Các đơn vị trong trường;

                                                   - Sinh viên các lớp Hệ chính quy.

          Hiện nay đã có danh sách các lớp học phần bị hủy ở học kỳ I năm học 2022 - 2023 do không đủ số lượng sinh viên đăng ký (Xem chi tiết danh sách tại đây). Sinh viên đã đăng ký vào các lớp học phần bị hủy tiến hành đăng ký học bổ sung theo quy định tại trang: http://tinchi.due.edu.vn.

          Thời gian: Từ 08h00 ngày 18/07/2022 đến 11h00 ngày 20/07/2022

          Lưu ý: 

+ Sinh viên cần kiểm tra thời khoá biểu cá nhân của mình.

+ Những SV đã đăng ký vào các lớp HP bị hủy tiến hành đăng ký học bổ sung nhưng không được thay đổi thời khóa biểu đã đăng ký trước đó.

+ Trường hợp không đăng ký được hoặc trùng lịch, SV liên hệ Phòng Đào tạo để được giải quyết (SĐT: 0236 3950110 – thầy Đức).   


Kính đề nghị các khoa thông báo cho các GVCN, sinh viên các lớp hệ chính quy nội dung của thông báo này.

 

Trân trọng!