DHKT

Thư mời viết bài tham luận Hội thảo "Lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài - Thực trạng và giải pháp"

11/07/2022
Kính gửi Quý Thầy/ Cô,

Nhằm phục vụ tổng kết 10 năm thực hiện công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo "Lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài - Thực trạng và giải pháp". Tiếp nhận thông tin từ Đại học Đà Nẵng, Phòng Khoa học & HTQT xin kính chuyển đến Quý Thầy/ Cô Thư mời viết bài tham luận cho Hội thảo trên với thông tin cụ thể như sau:

Thời gian tổ chức: khoảng từ ngày 25-30/7/2022
Địa điểm tổ chức: Thành phố Hà Nội
Thời hạn nhận bài: trước ngày 20/7/2022

Địa chỉ nhận bài: Vụ Xã hội, Ban Kinh tế Trung ương

      Nhà A4, Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội

Thông tin liên hệ: Đồng chí Nguyễn Mậu Quyết, Vụ Xã hội, Ban Kinh tế Trung ương

      Điện thoại: 0969650505, email: nguyenmauquyet1974@gmail.com


Nội dung đề xuất mời viết bài tham luận và yêu cầu về hình thức bài viết, Quý Thầy/ Cô vui lòng tham khảo tại Thư mời viết bài tại đây.


Trân trọng cảm ơn!
P. KH&HTQT