DHKT

Thông báo đăng ký dự kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào dùng trong tuyển sinh trình độ thạc sĩ tại ĐHĐN

08/07/2022

Kính gửi: Thí sinh đăng ký dự tuyển cao học khóa 45 tại Trường Đại học Kinh tế.


Căn cứ Thông báo số 991/TB-ĐHNN ngày 05/7/2022 của Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN về việc tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào dùng trong tuyển sinh trình độ thạc sĩ tại Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Kinh tế thông báo kế hoạch đăng ký dự kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào tuyển sinh trình độ thạc sĩ như sau:

1. Đối tượng đăng ký dự thi: Tất cả thí sinh đăng ký xét tuyển thạc sĩ đợt 1 năm 2022 của Trường Đại học Kinh tế; không đáp ứng điều kiện về năng lực ngoại ngữ đầu vào theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ GD&ĐT.

2. Thủ tục đăng ký:  gồm các bước sau

a.  Nộp lệ phí đăng ký dự thi: 1.000.000đ theo hình thức chuyển khoản,

+ Tài khoản số: 56010000693217;

+ Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Hải Vân;

+ Tên đơn vị thụ hưởng: TRUONG DH KINH TE;

+ Nội dung chuyển khoản: <Họ và Tên>_<tên ngành dự tuyển>_<Ngày sinh>_ <LP thi TA>.

b. Đăng ký dự thi tại đường link: https://forms.gle/jmDih5XtpSPzQtd28; (nộp kèm theo link này minh chứng nộp lệ phí dự thi)

c. Nộp bản cứng Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu đính kèm) tại một trong các địa điểm sau:

+ Tại Đà Nẵng: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế (phòng H215, Tòa nhà Đa năng, 0236 3950 110);

+ Tại Quảng Nam: Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng, Tầng 3 Khu B, Trường Đại học Quảng Nam;

+ Tại Kon Tum: Phòng Đào tạo, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum (cô Nguyễn Thị Hoa 0934 876 005).

3. Thời hạn đăng ký: Nộp phiếu đăng ký và đăng ký trên link trước 17h00 ngày 08/7/2022

4.  Thời gian thi: Ngày 16/7/2022 (chi tiết theo Thông báo của Trường Đại học Ngoại ngữ đính kèm)

Trường Đại học Kinh tế thông báo cho thí sinh biết thông tin, kiểm tra điều kiện ngoại ngữ của mình để đăng ký dự thi theo đúng thời gian quy định.

Các thí sinh đã đủ điều kiện về chứng chỉ ngoại ngữ, vui lòng bỏ qua thông báo này.

Trân trọng!

Các file đính kèm:

1. Thông báo đăng ký dự thi của Trường Đại học Kinh tế: xem tại đây

2. Mẫu phiếu đăng ký dự thi: xem tại đây

3. Kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ của Trường Đại học Ngoại ngữ: xem tại đây