DHKT

Thông báo kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2022 cho học viên cao học và nghiên cứu sinh đã được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng trong thời gian từ năm 2021 đến nay

09/06/2022

THÔNG BÁO 

                                   Kính gửi:      

           - Các Khoa, Phòng;

           - Học viên cao học, NCS đã tốt nghiệp.

 

     Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2021-2022, Trường Đại học Kinh tế thông báo kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 1 năm 2022 cho học viên cao học và nghiên cứu sinh đã được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng trong thời gian từ năm 2021 đến nay như sau:

     - Đăng ký nhận bằng tốt nghiệp: Học viên mang theo CMND/CCCD để làm thủ tục đăng ký dự lễ tốt nghiệp.

           +  Thời gian: Từ 08h00-10h00 ngày 18/6/2022;

           +  Địa điểm: Hội trường E, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

     - Dự lễ trao bằng tốt nghiệp: Học viên có mặt tại Hội trường A để nhận trang phục, tập duyệt và dự lễ trao bằng, cụ thể như sau:

           +  Thời gian: từ 13h30  ngày 18/6/2022.=

           +  Địa điểm: Hội trường A, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng;

           + Trang phục: Quần tây, áo sơ mi, cà vạt (đối với nam); áo dài (đối với nữ).

     Lưu ý: Học viên không làm thủ tục đăng ký, không chấp hành các quy định của ban tổ chức về thời gian và thủ tục không được dự lễ. Nếu có người thân dự lễ, người thân cần có mặt đúng giờ, trang phục lịch sự và tuân theo các quy định của Ban tổ chức.

                            Trân trọng!