DHKT

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ MIỄN HỌC VÀ CÔNG NHẬN ĐIỂM CÁC HỌC PHẦN TIẾNG ANH TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỌC KỲ HÈ - NĂM HỌC 2021-2022

07/06/2022

Kính gửi: Sinh viên các lớp Hệ chính quy khoá 46K trở về trước.


Thực hiện công tác xét miễn học và công nhận điểm các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo áp dụng cho sinh viên hệ chính quy khoá 46K trở về trước có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong Học kỳ hè năm học 2021-2022, Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên tiến hành nộp hồ sơ về Phòng Đào tạo để được giải quyết.

1/ Hồ sơ gồm có: 

- Đơn đề nghị miễn học và công nhận điểm các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo (sinh viên tải mẫu tại đây).

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn hiệu lực trong thời hạn 02 năm (tính đến thời điểm nộp đơn xét miễn học và công nhận điểm).

2/ Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo

3/ Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 08/06/2022 đến trước 17h00 ngày 17/06/2022.

Sinh viên xem nguyên tắc, quy trình xét miễn và công nhận điểm các học phần tiếng Anh trong Chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy đối với sinh viên khóa 46K trở về trước có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đang theo học tại Trường tại đây.


Trân trọng!