DHKT

Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022

03/06/2022

THÔNG BÁO

  

      Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2022;

      Căn cứ tình hình thực tế về việc nộp hồ sơ và nguyện vọng của thí sinh tham gia dự tuyển, Trường Đại học Kinh tế thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển và kế hoạch học bổ túc kiến thức như sau:

      - Thời gian gia hạn nộp hồ sơ: Đến hết ngày 15/6/2022.

      - Kế hoạch học bổ túc kiến thức: Dự kiến từ ngày 15/6/2022-10/7/2022.

      Trân trọng!